Om

SjälvSäker Sverige arbetar med säkerhetslösningar inom privata och offentliga miljöer. Målet är alltid att i första hand försöka lösa hotfulla och obekväma situationer med ett lugnt och fredligt tillvägagångssätt. Företagets grunddevis är att använda sig av konstruktiv konflikthantering och ”icke-våld” i så lång utsträckning det är möjligt.

Företagets nav består av Paul Thuswaldner, som tillsammans med specialutbildade konsulter arbetar med utbildning, rådgivning och personskydd för att skapa tryggare miljöer.

Paul Thuswaldner är utbildad inom beteendevetenskap, konflikthantering och säkerhetsrådgivning. Han är även utbildad personskyddare. Han har flera års erfarenhet av arbete inom säkerhet och bevakning.

”För mig handlar det om att skapa medvetenhet istället för rädsla. Medvetenhet kring mänskliga beteenden och vad du får, kan och bör göra för att förebygga och hantera hotfulla situationer på ett säkert sätt.”

 

Artiklar i Östgöta Correspondenten20130203_231200