Startsida

facebook logga

Vi gör dig tryggare på din arbetsplats och när du är ute på kvällen

Vi gör dig tryggare i möten med andra människor

Vi lär dig lösa konflikter och hotfulla situationer

Vi får dig att känna dig självsäker!

”Genom våra utbildningar får du lära dig att hantera hotfulla situationer på ett säkert sätt och hur du med enkla medel kan skapa trygga miljöer”

SjälvSäker Sverige erbjuder utbildningar, föreläsningar och personskydd till myndigheter, företag och privatpersoner. (Läs mer om våra tjänster under rubriken tjänster)